සෙවීම
0
සාප්පු ට්රොලිය
විකිණීම
Booty Max Booty Max

..

Rs.4,999 Rs.9,999

විකිණීම
Orbitrek Orbitrek

ටෙලිසීන් ඕබිට්රැක් දිනකට මිනිත්තු කීපයක් ව්‍යායාම කිරීමෙන් බර අඩු කරගන..

Rs.19,999 Rs.22,999

විකිණීම
Orbitrek Elite Orbitrek Elite

බහු කාර්ය ව්‍යයාම උපකරණය කාර්ඩියෝ ව්‍යයාම සහ ශක්තිය වැ..

Rs.31,999 Rs.40,999

Power Fit Power Fit

..

Rs.39,999

විකිණීම
Abtronic X2 Abtronic X2

ඇබ්ට්රොනික් X2 (Abtronic X2) ඇබ්ට්රොනික් X2 හි (Abtronic X2) රහස තමයි ඉලෙක්ට..

Rs.9,999 Rs.12,999

විකිණීම
Rock Gym Rock Gym

රොක් ජිම් ඔබට ලබා දෙන දේ රොක් ජිම් (Rock Gym) යනු ව්‍යායාම උපකරණ 6කින් කරන කාර්ය 1ක්..

Rs.24,999 Rs.28,999

විකිණීම
Treadmill EC2000

තාක්ෂණික විස්තර 1. යෙදිය යුතු වෝල්ටීයතාවය - AC220-240V (50/60Hz)2. මෝටරයේ බලය -..

Rs.119,999 Rs.149,999

විකිණීම
Treadmill EC1000

තාක්ෂණික විස්තර 1. යෙදිය යුතු වෝල්ටීයතාවය - DC220-240V (50/60Hz) 2. මොටරයේ බලය - 1.0 ..

Rs.79,999 Rs.89,999

විකිණීම
I Walk Treadmill I Walk Treadmill

I Walk TreadmillLive the experience of different treadmill training with the I walk. I walk can..

Rs.64,999 Rs.79,999

පෙන්වයි 1 to 9 of 9 (1 Pages)