සෙවීම
0
සාප්පු ට්රොලිය

Orbitrek

  • විකිණීම Orbitrek

  • විශේෂ මිල:

    Rs.19,999

    පැරණි මිල:

    Rs.22,999

ටෙලිසීන් ඕබිට්රැක්

දිනකට මිනිත්තු කීපයක් ව්‍යායාම කිරීමෙන් බර අඩු කරගන්න, ඔබගේ මාංශපේශි ශක්තිමත් කරගනිමින් ඔබට අවශ්‍ය ලෙස සකස් කරගන්න. ඕබිට්රැක් (Orbitrek) යනු කාර්ඩියෝ ව්‍යායාම සහ එකදිගට කරන ව්‍යායාම යන දෙකම එකවර ලබාදෙන ඉලිප්සාකාර චලන රටාවට ක්‍රියා කරන ව්‍යායාම උපකරණයකි. ඕබිට්රැක්(Orbitrek) මගින් මිනිත්තු 10ක් ව්‍යායාම කිරීම මිනිත්තු 10ක් ඇවිදීමට වඩා 300% කාර්යක්ෂම වේ.අත් පෙදෙස් ඉලක්ක කරයි

ඕබිට්රැක්(Orbitrek) මගින් මිනිත්තු 10ක් ව්‍යායාම කිරීම මිනිත්තු 10ක් ඇවිදීමට වඩා 300% කාර්යක්ෂම වේ. මෙමගින් අත්, උරහිස්, පපු පෙදෙස, උදරය, පිට සහ කලවා ඉතාමත් හොදින් ව්‍යායාම ලබා දේ. කාර්ඩියෝ ව්‍යායාම, ශරීරය සිහින් කරගැනීමට කරන ව්‍යායාම සහ මාංශපේශි හැඩ කරන ව්‍යායාම යනාදී සියල්ලම මෙමගින් ලබාදේ. වෛද්යවරුන් විසින් අනුමත කරන ලදී.


උරබාහු සඳහා ව්‍යායාම

පිටුපසට කරන ව්‍යායාම මගින් වෙනස් මාංශපේශි කොටසක් ඉලක්ක කරයි. ටර්න් ඇන්ඩ් බර්න් පද්ධතිය මගින් පැයකදී උපරිම කැලරි 820ක් දහනය කිරීමට උපකාරී වේ. ව්‍යායාම කුඩා ඉඩක් භාවිතා කරන නිසා කුඩා නිවසක උවද භාවිත කල හැක. පදිනැගීම, බයිසිකල් පැදීම යනාදී ව්‍යායාම මෙමගින් ඔබට කරගත හැක. ව්‍යායාම කුඩා ඉඩක් භාවිතා කරන නිසා ඔබගේ නිවසේ ඕනෑම තැනක පහසුවෙන් ගබඩා කල හැක.


පපු ප්‍රදේශය සහ උදරය

ලොව පුරා මිළියන ගණනක් වූ තෘප්තිමත් පාරිභෝගිකයින් ඕබිට්රැක් ඉලිප්ටිකල් ට්රේනර්හි ( Elliptical trainer) ලබා දෙන ඉඟ සිහින් කරන කාර්ඩියෝ ව්‍යායාම සහ එක දිගට කරන ව්‍යායාම නිසා ඕබිට්රෙක් ඉතාමත් සතුටින් භාවිත කරයි. මෙමඟින් ඔබට හැඩති මාංශපේශි සහ කැලරි දහනය වන ව්‍යායාම එකවර ලබා දේ. ඕබිට්රැක් යනු ව්‍යායාම උපකරණ 4කින් කරන දේ එක් උපකරණයකින් කරනු ලබන ට්රෙඩ්මිල් එකකි.

වැඩි ඉඩක් නොයන නිමාවකින් යුතු බයිසිකලයක් වගේ.

ශල්‍යකර්ම කිරීමෙන් අනතුරුව සුවවෙමින් වෙමින් සිටින රෝගීන්ට පවා මෙය භාවිතා කල හැක. වෛද්‍යවරුන් මෙය විශේෂයෙන්ම දියවැඩියාව, අධි රුධිර පීඩනය වැනි රෝග සහිත රෝගීන්ට මෙය නිර්දේශ කරයි. මෙහි වැඩි ඉඩක් නොයන නිමාව නිසා ඔබගේ නිවසේ කුඩා ඉඩක පවා මෙය ගබඩා කර තබා ගත හැක.

මාංශපේශි හැඩ කිරීම


ඕබිට්රැක්(Orbitrek) මගින් මිනිත්තු 10ක් ව්‍යායාම කිරීම මිනිත්තු 10ක් ඇවිදීමට වඩා 300% කාර්යක්ෂම වේ. මෙමඟින් ඔබට ඉන සිහින් කරන කාර්ඩියෝ ව්‍යායාම සහ එක දිගට කරන ව්‍යායාම මගින් ඔබගේ මාංශපේශි හැඩ කරන අතර කැලරි දහනකරයි. ඕබිට්රැක්(Orbitrek) යනු ව්‍යායාම උපකරණ 4කින් කරන දේ එකකින් ලබා දෙන උපකරණයකි. එය ට්රේඩ්මිල් එකක්, ස්ටෙපර් එකක්, පඩි නැගීමක් සහ බයිසිකලයක් යන ව්‍යායාම උපකරණ 4ම ලෙසින් ක්‍රියා කරයි.

කැලරි දහනය


මෙමඟින් ලබාදෙන ඉන සිහින් කරන කාර්ඩියෝ ව්‍යායාම සහ එක දිගට කරන ව්‍යායාම මගින් ඔබගේ මාංශපේශි හැඩ කරන අතර කැලරි දහනකරයි. ඕබිට්රැක්(Orbitrek) යනු ව්‍යායාම උපකරණ 4කින් කරන දේ එක් උපකරණයකින් කරනු ලබන ට්රේඩ්මිල් එකක්, ස්ටෙපර් එකක්, පඩි නැගීමක් සහ බයිසිකලයක් යන ව්‍යායාම උපකරණ 4ම ලෙසින් ක්‍රියා කරන උපකරණයක් බව දන්නවාද.

බර අඩු කරගන්න, සිරුර ශක්තිමත් කරගන්න

දිනකට මිනිත්තු කීපයක් ව්‍යායාම කිරීමෙන් බර අඩු කරගන්න, ඔබගේ මාංශපේශි ශක්තිමත් කරගනිමින් ඔබට අවශ්‍ය ලෙස සකස් කරගන්න. ඕබිට්රැක් (Orbitrek) යනු කාර්ඩියෝ ව්‍යායාම සහ එකදිගට කරන ව්‍යායාම යන දෙකම එකවර ලබාදෙන ඉලිප්සකාර චලන රටාවෙන් යුත් ව්‍යායාම උපකරණයකි. ඕබිට්රැක්(Orbitrek) සමග මිනිත්තු 10ක් ව්‍යායාම කිරීම, මිනිත්තු 10ක් ඇවිදීමට වඩා 300% කාර්යක්ෂම වේ.

ඇසුරුමේ අඩංගු දේ

ඕබිට්රැක්
ආම්පන්න කට්ටලය(ඇලන් කී - 8mm(2 No's),12mm(1 No's) සහ මල්ටි ස්පැනර්( 1 No's )).

නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න


Q: ඕබිට්රැක් (Orbitrek) යනු කුමක්ද?
A: ඔබ ඕනෑතරම් ජිම් උපකරණ දැක ඇති. නමුත් ඕබිට්රැක් (Orbitrek) යනු ඒ සියල්ලටම වඩා විශේෂිත වූ විප්ලවකාරී වූ ඉලිප්ටිකල් ව්‍යායාම උපකරණයක්. මෙමගින් ඇවිදීම, දිවීම සහ ශරීරයට අවශ්‍ය සියලුම ආකාරයේ ව්‍යායාම ලබා දෙන ව්‍යායාම උපකරණයක් බව ඔබ දන්නවාද.

Q: ව්‍යායාම උපකරණ 4කින් කරන දේ ඕබිට්රැක් (Orbitrek) ලබා දෙන්නේ කෙසේද?
A: ඕබිට්රැක් (Orbitrek) යනු එය ට්රේඩ්මිල් එකක්, ස්ටෙපර් එකක්, පඩි නැගීමක් සහ බයිසිකලයක් යන ව්‍යායාම උපකරණ 4ම එකට ඇති අපුර්ව ව්‍යායාම උපකරණයක්.

Q: ඕබිට්රැක් (Orbitrek) මගින් කාර්ඩියෝ වැස්කියුලර් ව්‍යායාම ලබා දෙනවද?
A: ඔව්, වෛද්යවරුන් පවා මෙය ශල්යකර්ම කිරීමෙන් පසු, සුව වෙමින් සිටින රෝගීන්ට පවා ඕබිට්රැක් (Orbitrek) නිර්දේශ කරනු ලබනවා. මිට අමතරව දියවැඩියාව, රුධිර පීඩනය තිබෙන රෝගීන්ට පවා ඉලිප්ටිකල් ව්‍යායාම උපකරණ වෛද්යවරුන් නිර්දේශ කරනවා.

Q: ප්රතිපල අත්විදීමට මං කෙතරම් කාලයක් ඕබිට්රැක් (Orbitrek) භාවිත කල යුතුද? 
A: සාමන්ය ව්‍යායාම උපකරණ ප්රතිපල ගෙන දීමට ලොකු ව්‍යායාම කාලයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නමුත් උපරිම ප්රතිපල සඳහා ඕබිට්රැක් එලීට් (Orbitrek Elite) සමග ඔබට ව්‍යායාම කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ මිනිත්තු 20 බැගින් සතියට 4 වරක් පමණයි. මෙසේ කිරීමෙන් ඔබගේ මාංශපේශි ශතිමත් වී හැඩ කර දෙන අතර, වෛද්යවරුන් පවා හදවත් නිරෝගිතාවය සඳහා නිර්දේශ කරන අරෝබික් ව්‍යායාම ලබා දෙයි. උපරිම ප්රතිපල ලබා ගැනීමට සමබර අහාර වේලක්ද ලබාගන්න.

Q: මට මින් පෙර දණහිස් අමාරු තිබී තියෙනවා. මට ඕබිට්රැක් (Orbitrek) භාවිත කල හැකිද?
A: අනිවාර්යෙන්ම ඔව්! සන්ධි ශල්යකර්ම කල, මෙය භාවිත කල හුග දෙනෙක් පැවසුවා මෙය ඔවුන්ට සහනය ගෙනත් දුන් බව, නමුත් ඔබට අනෙකුත් ව්‍යායාම උපකරණ වල ඕබිට්රැක් එලීට් (Orbitrek Elite) වල ඇති නිමාව නැති නිසා එම උපකරණ භාවිත කිරීමේදී සැළකිළිමත් වන්නට වේවි. ඕබිට්රැක් එලීට් (Orbitrek Elite) මගින් ඇරොබික් ව්‍යායාම ලබා දීම පහසු කරනවා (පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයට සෞඛ්ය තත්ව වෙනස් විය හැකි නිසා භාවිතයට පෙර ඔබගේ වෛද්යවරයාගේ උපදෙස් ලබාගන්න)

Q: මට ශරීරයේ උඩු කොටස සඳහා ව්‍යායාම අවශ්‍ය නැහැ, මට ඇවිදීම සහ වේගයෙන් ඇවිදීමට පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ. මෙමගින් එය කල හැකිද?
A: ඕබිට්රැක් (Orbitrek) ඇති විශේෂත්වයත් එයමයි. මෙහි අල්ලාගැනීමට ස්ථාන දෙකක් තිබෙනවා: ව්‍යායාම කිරීමට සහ නිශ්චලව ඇත තබා ගැනීමට. මෙමගින් ඔබට ශරීරයේ උඩු කොටස සඳහා ව්‍යායාම අවශ්‍යද නැතිද කියා ඔබට තීරණය කරන්න පුලුවන්. අනෙකුත් උපකරණ වල මෙවැනි තෝරා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ.

Q: බරින් වැඩි පුද්ගලයෙකුට පවා ඕබිට්රැක් (Orbitrek) භාවිත කල හැකිද? බර සීමාවක් තිබෙනවාද?
A: ඕබිට්රැක් (Orbitrek) නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ අසන්න වශයෙන් රාත්තල් 275ක(125kg) බරැති පුද්ගලයෙකුට භාවිත කල හැකි අයුරෙන්.