සෙවීම
0
සාප්පු ට්රොලිය

Genie Bra

  • විකිණීම Genie Bra

  • විශේෂ මිල:

    Rs.1,249

    පැරණි මිල:

    Rs.2,999

මිලදීගතහැකි වර්ණයන් හා ප්‍රමාණයන්

●  කුඩා ප්‍රමාණය 

    දුඹුරු , සුදු සහ කලු වර්ණ

●  අතිරේක විශාල ප්‍රමාණය            

   දුඹුරු , රෝස සහ නිල් වර්ණජිනී බ්‍රා


සියලුම කාන්තාවන්ගේ සිහිනය

ජිනී බ්රා(Genie Bra) යනු ඔබගේ යට ඇඳුම් එකතුවේ තිබියම යුතු, ඉතාමත් සුවපහසු, යට ඇඳුමක්. මෙමගින් ඔබගේ සුව පහසුව නැති නොකරම ඔබගේ පෙනුම වැඩි කරයි. මෙය හොඳම බ්රා නිපදවන සමාගමකින් නිෂ්පාදනය කරයි. මෙමගින් ඔබගේ පියයුරු සඳහා වඩාත් හොඳ හැඩයක් ලබා දෙයි. මෙහි ඇති නව්යකරණ නිමාව ඔබට පහසුව ගෙන දෙයි. ජිනී බ්රා(Genie Bra) විශේෂයෙන්ම නිපදවා ඇත්තේ අපහසු ඉලාස්ටික් පටි, වයර්, කම්බි, දාර වලින් ඇති අපහසුතාවය නැති කිරීමටයි


සුවපහසුව ගෙන දෙයිසම්ප්රදායික බ්රා මගින් ඔබට හොඳ හැඩයක් ලබා නොදෙන අතර, එහි ඇති ඉලාස්ටික් පටි, වයර්, කම්බි, දාර වලින් ඔබට අපහසුවක් ගෙන දෙයි. සාමාන්ය පටි රහිත බ්රා සහ අනෙකුත් බ්රා මගින් ඔබගේ පියයුරු සඳහා කිසිදු රුකුලක් ලබා නොදෙයි. නමුත් ජිනී බ්රා(Genie Bra) ඔබට සුවපහසුව ගෙන දෙන අතරම, එමගින් ඔබගේ පියයුරු ඔසවා තබමින් ස්පෝර්ට්ස් බ්රා එකක් ලෙසින් ක්රියා කරයි.
මෙමගින් ඔබට හොඳ රුකුලක් ලබා දෙයි.

මෙම බ්රා එක විවිධ අවස්ථා වලදී ඇඳිය හැක. ඔබට ජිම් යන විට ස්පෝර්ට්ස් බ්රා එකක් ලෙසින්ද, පැඩඩ් බ්රා එකක් ලෙසින්ද, පුෂ් අප් බ්රා එකක් ලෙසින්ද, අන්ඩර් වයර් බර එකක් ලෙසින්ද සාමාන්ය ඇඳුම් සමග උවද ඇඳිය හැක. මොහොතක් හිතන්න, එක බ්රා එකක් ඔබගේ සියලු අවස්ථා වලට ඇඳිය හැකි වීම කොච්චර නම් පහසුද, එමගින් ඔබගේ මුදල්ද ඉතිරි කරයි.සේදීමටද පහසුයි.

ඔබට සාමාන්ය බ්රා අතේ සෝදන්න වෙනවා. නැත්නම් විශේෂ උපදෙස් අනුව සෝදන්න වෙනවා. නමුත් ජිනී බ්රා(Genie Bra) ඔබට අනෙක් සාමාන්ය ඇඳුම් ලෙසින්ම ඔබගේ සේදුම් යන්ත්රයට දමා සෝදා ගන්න පුළුවන්. කිහිප වරක් සේදීමෙන් අනතුරුව උනත් මෙය ඇදෙන්නේ, එහි හැඩය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඔබට මුලින් ලබා දුන් පහසුව සහ රුකුල ඒ ලෙසින්ම එය ලබා දෙනවා. මෙය ඔබ මිලදී ගන්නා හොඳම, පහසුම බ්රා එක වෙනවාට සැකයක් නැහැ.

සම්පුර්ණ විස්තරයභාවිත කර ඇති රෙදි වර්ග

● 96% නයිලෝන් + 4% ස්පැන්ඩෙක්ස්


ඔබට ගත හැකි විවිධ පාට

● සුදු පැහැය


● බේජ් වර්ණය(ලා දුඹුරු පැහැයට හුරු)


● කළු පැහැයමෙහි ඇති ලක්ෂණ

● වාටි මූට්ටු රහිත, ඇමුණුම් හක්, වයර්, කම්බි, දාර වලින් තොරයි.


● දෛනික භාවිතයට


● ඇදෙන සුළුයි


● පෑඩ් ඇත (සේදීමට පෙර ඉවත් කරන්න)


● ස්පෝර්ට්ස් බ්‍රා එකක් ලෙසින්, සාමාන්‍ය පැඩඩ් බ්‍රා එකක් සහ සාමාන්‍ය යට ඇඳුමක් ලෙසින් සාමාන්‍ය ඇඳුම් සමගද ඇඳිය හැකියි.


● සුවපහසුව සහ එමගින් පියයුරු වලට දෙන රුකුල ඇති විශිෂ්ටයි


ඇසුරුමේ ඇති දැ

● ජිනී බ්‍රා(Genie Bra) එකක්
නිතර අසනු ලබන ප්රශ්ණQ : ජිනී බ්රා(Genie Bra) සේදුම් යන්ත්රයේ දමා සේදිය හැකිද?
A : ඔව්, ජිනී බ්රා(Genie Bra) සේදුම් යන්ත්රයේ දමා සේදිය හැකියි.


Q : මම පෑඩ් සහිත ජිනී බ්රා(Genie Bra) එකක් මිලදී ගත්තා, සේදීමට පෙර පෑඩ් ඉවත් කරන්න ඕනෙද?
A : ඔව්, ඔබ පෑඩ් සහිත ජිනී බ්රා(Genie Bra) එකක් මිලදී ගත්තා නම්, සේදීමට පෙර පෑඩ් ඉවත් කල යුතුයි .


Q : මට ජිනී බ්රා(Genie Bra) එක වේලන යන්ත්රයට දැමිය හැකිද?
A : ඔව්,ජිනී බ්රා(Genie Bra) එක වේලන යන්ත්රයට දැමිය හැකියි.


Q : ජිනී බ්රා(Genie Bra) සඳහා යොදා ගෙන ඇති රෙදි වර්ග මොනවද?
A : ජිනී බ්රා(Genie Bra) 96% නයිලෝන් සහ 4% ස්පැන්ඩෙක්ස් වේ.


Q : මෙම බ්රා එකට හක් තිබෙනවද?
A : නැහැ, ජිනී බ්රා(Genie Bra) හක් නැති ඉතාමත් සුවපහසු යට ඇඳුමක්. ඔබට එය පිටින් නිදාගන්න උනත් පුළුවන්.


Q : මට එකම පාටින් 3ක් අණවුම් කරන්න පුලුවන්ද?
A : ජිනී බ්රා(Genie Bra) පාට 3කින් පැමිණෙනවා, එය තිබෙන ජිනී බ්රා(Genie Bra) එකතුව මත වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර එකතු වල, විවිධ පාට තිබෙනවා සමහර ඒවගේ එහෙම නැහැ.


Q : මම ඇණවුම් කල යුත්තේ මොන ප්රමාණයේ ජිනී බ්රා(Genie Bra) එකක්ද? A : ප්රමාණය තීරණය කිරීම සඳහා ඉහත ඇති මෙනු එක බලන්න.


Q : ජිනී බ්රා(Genie Bra) එක ඇඳීම අපහසුද?
A : කොහෙත්ම නැහැ, ජිනී බ්රා(Genie Bra) ඇදෙන සුළු නිසා ඔබගේ ශරීරයේ හැඩයට එය හැඩ ගැසෙනවා. එය විශාල පියයුරු සහිත කාන්තාවන්ට පවා භාවිත කල හැකියි.


Q : මට ජිනී බ්රා(Genie Bra) එක යට ඇඳුමක් ලෙස භාවිත කරන්න පුලුවන්ද?
A : ඔව්, ජිනී බ්රා(Genie Bra) යට ඇඳුමක් ලෙස භාවිත කරන්න පුළුවන්.


Q : මෙහි ශරීර ප්රමාණ සියල්ලම වෙළඳ පොලේ තිබෙනවද?
A : ඔව්, මෙහි (S) (M) (L) (XL) (XXL) යන සියලුම ප්රමාණ තිබෙනවා.