සෙවීම
0
සාප්පු ට්රොලිය

H2O X5 Mop


  • Rs.22,999


H2O X5 වාෂ්ප මොප් එක මගින් වැඩ 5ක් කරගන්න පුලුවන් වගේම එමගින් නිවසේ ඕනෑම තැනක් පහසුවෙන් පිරිසිදු කරගත හැකියි. මෙය ඉතාමත් පහසුවෙන් හැසිරිය හැකි අතර එමගින් ඔබගේ කාලයත් ඉතිරි කරයි. ඔබට අනෙකුත් සේදුම් කුඩු වලට, රසායන ද්රව්ය වලට සහ අනෙකුත් පිරිසිදු කරන උපකරණ වලට යන මුදල් පවා ඉතිරි කරගන්න පුලුවන්. මෙහි පිරිසිදු කරන කොටස ඔබට සේදුම් යන්ත්රයේ දමා සෝදාගත හැකි නිසා ඔබගේ මුදල් තවත් ඉතිරි කරගත හැකියි..


හිතන්න, ඔබගේ නිවසේ ඇති සියලුම දේ වාෂ්ප ශක්තියෙන් පිරිසිදු කර, සනීපාරක්ෂාව සැලසීම මගින් විසබීජ 99% විනාශ කිරීම කෙතරම් හොඳද? වැඩ 5ක් කරගත හැකි H2O X5 වාෂ්ප මොප් එකට අවශ්ය වන්නේ සාමාන්ය ටැප් වතුර පමණයි. එම නිසා ඔබගේ නිවසේ කිසිවෙකුට හෝ සේදුම් ද්රව්ය, රසායන ද්රව්ය වලට අසාදන තිබේනම් මෙම උපකරණ ඔබට වඩාත් සුදුසුයි. නිවසේ සුරතල් සතුන්ගෙන් හැලෙන ලෝම පිරිසිදු කිරීමට පවා මෙය භාවිතා කල හැකියි.


වැඩ 5ක් කරගත හැකි මෙම උපකරණය ඔබට බිම පිරිසිදු කරන උපකරණයක් ලෙසින්ද, පාපිසිපිරිසිදු කරන උපකරණයක් ලෙසින්ද, අතේ තබාගෙන භාවිත කල හැකි උපකරණයක් ලෙසින්ද, ජනෙල් පිරිසිදු කරන උපකරණයක් ලෙසින්ද, ඇඳුම් සහ රෙදිපිළි පිරිසිදු කරන උපකරණයක් ලෙසින්ද භාවිතා කල හැකියි. මෙම උපකරණය සමඟ මයික්රෝ ෆයිබර් පිරිසිදු කරන කොටසක්ද, ජෙට් නොස්ල් එකක්ද, 85cm දිග බටයක්ද, ඝන කෙඳි සහිත බුරුසුවක්ද, ස්ටේන්ලස් බුරුසුවක්ද, ජනෙල් සහ කණ්නාඩි පිරිසිදු කරන කොටසක්ද, දුවිලි ඉවත් කර පොලිෂ් කරන කොටසක්ද, පාපිසි පිරිසිදු කරන කොටසක්ද, ඇඳුම් සහ රෙදිපිළි වාෂ්ප ශක්තියෙන් පිරිසිදු කරන උපකරණයක්ද ඔබට ලැබේ.


H2O X5 වාෂ්ප මොප් එක ඉතා අඩු බරින් යුක්ත වෙනවා, එසේම එහි ඇති 6cm දිගින් යුත් වයර් කෝඩ් එක සහ එය අංශක 360 කැරකිය හැකි නිසා ඔබට ළඟා වීමට අපහසු සෑම අස්සක් මුල්ලක්ම පිරිසිදු කර ගත හැකියි. මෙමගින් ඔබට උස බිත්ති, ටයිල්, ජනෙල් රෙදි, ජනෙල් වැනි ඕනෑම දෙයක් වාෂ්ප ශක්තියෙන් පිරිසිදු කර ගත හැකියි. මෙය භාවිතයට පහසු නිසා ඔබට නිතර ඔබගේ නිවස පිරිසිදු කරගන්න පුලුවන්.


මෙහි ඇති වාෂ්ප ශක්තිය මගින් ඔබගේ පොළවේ ඇති පැල්ලම්, දුවිලි, යැවීමට අපහසු පැල්ලම් ඉවත් කර ගත හැකි නිසා නිතර බිම සිටින කුඩා දරුවන්ගේ සනීපාරක්ෂාව පවා තහවුරු කරයි. මෙය ලී මතුපිට, මාබල්, ග්රැනයිට්, ලැමිනෙට්, ගල් මතුපිට, ප්ලාස්ටික් හෝ ලිනෝලියම් මතුපිට පවා අවශ්ය ප්රමාණයට වාෂ්ප වෙනස් කරගනිමින් පිරිසිදු කරයි. 


විශේෂාංග : 


● වැඩ 5ක් එකට කරගත හැකි පිරිසිදු කරන උපකරණයකි. මෙය බිම පිරිසිදු කරන උපකරණයක් ලෙසින්ද, පාපිසි පිරිසිදු කරන උපකරණයක් ලෙසින්ද, අතේ තබාගෙන භාවිත කල හැකි උපකරණයක් ලෙසින්ද, ජනෙල් පිරිසිදු කරන උපකරණයක් ලෙසින්ද, ඇඳුම් සහ රෙදිපිළි පිරිසිදු කරන උපකරණයක් ලෙසින්ද භාවිතා කල හැකියි


● ඉතාමත් පහසුවෙන් හැසිරිය හැකි උපකරණයකි. මෙහි ඇති වාෂ්ප ශක්තිය මගින් නිවස පිරිසිදු කරන අතර එය රසායන ද්රව්ය හෝ සේදුම් කාරක භාවිතා නොකරයි. මෙමගින් 99% විසබීජ නසයි. 


● කුඩා දරුවන්ගේ සෙල්ලම් බදු පවා පිරිසිදු කරන අතර, එහි 400ml වතුර පිරවිය හැකි ටැංකියක්ද, වාෂ්ප සැකසුම් 4ක්ද ඇත. මෙමගින් උපරිම මින්ත්තු 30ක් පිරිසිදු කරගත හැකි අතර, මෙය බරින් අඩු වීම් නිසා පහසුවෙන් එහා මෙහා ගෙන යා හැක. 6cm දිගැති කේබල් එක මගින් වැඩි දුරක් ගෙන යාම පහසු කරයි.


● මෙහි පිරිසිදු කරන කොටසේ ඇති විශිෂ්ට නිමාව නිසා ළඟා වීමට අපහසු තැන් පිරිසිදු කිරීම පහසු කරන අතර එහි ඇති අංශක 360ක් කැරකිය හැකි හිස කොටස සහ පාපිසි පිරිසිදු කරන කොටස මගින් මෙය භාවිතය වඩාත් පහසු කරයි. මෙමගින් සේදුම් කාරක, රසායන ද්රව්ය වලට වැය වෙන මුදල්ද ඉතිරි කරගත හැක.


1ක් උපකරණයකින් වැඩ 5ක්  :


1. වාෂ්ප බලයෙන් බිම පිරිසිදු කිරීම.

2.
වාෂ්ප බලයෙන් පාපිසි පිරිසිදු කිරීම.

3.
අතේ තබාගෙන භාවිතා කල හැකි වාෂ්ප උපකරණයක් වීම.

4.
ජනෙල් පිරිසිදු කල හැකි උපකරණයක් වීම.

5.
ඇඳුම් රෙදිපිළි වාෂ්ප බලයෙන් පිරිසිදු කිරීම 


භාවිතය  :


සැකසුම් අදියර 4

● අඩු (Low) - සියලුම බිම් මතුපිට සඳහා (සෙරමික්, මාබල්, ලී)


● සාමාන්ය (Medium) - සියලුම බිම් මතුපිට සඳහා (සෙරමික්, මාබල්, ලී)


● වැඩි (High) - පාපිසි සඳහා 


● අධි බලැති (Hot Sprey) - නාන කාමර, කුස්සිය, ජනෙල් පඩි, වාහන රෝද සඳහා

වගකීම් කාලය : 1 අවුරුද්දයි. 
සම්පුර්ණ විස්තරය


● උපරිම ටැංකි ධාරිතාව - 400ml 

● පණගැන්වීම - රතු බල්බය 

● භාවිතයට සුදානම් - කොළ බල්බය 

● උපරිම වාෂ්ප කාලය - තත්පර 20 - 30