සෙවීම
0
සාප්පු ට්රොලිය

Mighty Hose


  • Rs.3,499


පවතින විකල්පයන්විස්තරය


වාසි :


● වැඩි දුරක් ඇදිය හැකි සුදු යකඩ බටය 

● මෙය ඉතා ශක්තිමත් වන අතර එය පීඩනය මගින් කිසි දිනක කැඩී නොයයි

● එය බරින් අඩු, පහසුවෙන් නැමෙන සුළු බව නිසා එහා මෙහා ගෙන යාම පහසු කරයි. අනෙකුත් රබර් බට මෙන් තියුණු තල මගින් මෙය හානි නොවේ.

● ලේසි පහසුයි. මෙය දැඩි හිරු එළියේ පවා දමා යා හැකියි.

● එය UV කිරණ සඳහා ඔරොත්තු දෙන අතර එහි මළ නොබැඳෙයි, ඔබට එය වැස්සේ පවා දමා ය හැකියි. සම්පුර්ණ විස්තරය● පහසුවෙන් නොකැඩෙන 

● ඉතාමත් ශක්තිමත්

● බරින් අඩු 

● පිඩනයට ඔරොත්තු දෙන 

● නම්යශීලි 

● පැටලැවෙන සුළු නැති 

● පහසුවෙන් එහා මෙහා ගෙන යා හැකි 

● නවීන හැඩය

● වැඩි දුරක් ඇද යා හැකි වීම 

● කිසිවිටෙකත් බොකුටු වෙන්නේ හෝ දඟර ගැහෙන්න නැත 
  • ඇසුරුමේ ඇති දෑ :


මයිටි හෝස් (Mighty Hose) 1ක්

හෝස් නොස්ල් 1ක්