සෙවීම
0
සාප්පු ට්රොලිය

Kleva Edge

  • විකිණීම Kleva Edge

  • විශේෂ මිල:

    Rs.999

    පැරණි මිල:

    Rs.2,499


ලොව ඇති විශිෂ්ටතම ටින් විවෘත කිරීමේ උපකරණය 


භාවිතයට අපහසු, භාවිතයට අනුතුරුදායක ටින් විවෘත කිරීමේ උපකරණ භාවිතයෙන් ඔබත් වෙහෙසට පත් වී තිබෙනවද. එමගින් කෑම විසිරෙනවා වගේම තියුණු තලයත් ඉතාමත් අනතුරුදායකයි. හඳුන්වාදෙන ක්ලීවා එජ් (Kleva Edge), ලොව ඇති විශිෂ්ටතම ටින් විවෘත කිරීමේ උපකරණය. වැඩි දෙනෙකුගේ අනුමතයට අනුව,ක්ලීවා එජ් (Kleva Edge), මගින් ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් ඔබට වෙළඳ පොළේ ඇති ඕනෑම හැඩයක ටින් එකක් විවෘත කර ගත හැකියි. මෙහි නිමාව සහ විශාල K හැඩති හැන්ඩලය මගින් ඔබට රවුම්, ඕවලාකාර, කොටු හැඩති ටින් මෙන්ම තැලී ඇති ටින් පවා පහසුවෙන් විවෘත කරගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා.  
විශේෂාංග :


● ලේසි පහසුයි,ඉක්මන්


● තවදුරටත් තියුණු තල භාවිතා කල යුතු වන්නේ නැහැ 


● දියර ගලා යෑමට ඇති ආරක්ෂිත ලක්ෂණ 


● කොටු හැඩති, ඕවලාකාර, සහ රවුම් හැඩති ටින් පහසුවෙන් විවෘත කරගැනීමේ හැකියාව


● පිරිසිදුයි,ආරක්ෂිතයි


● දියර වෙන් කරගැනීමේ පහසුව


● තවදුරටත් ඔබගේ නියපොතු වලට හානි සිදු වන්නේ නැහැ 


● බීම කෑන් පවා ලේසියෙන් විවෘත කරගත හැක 
ක්ලීවා එජ් (Kleva Edge) යනු ලොව ඇති විශිෂ්ටතම පිහි නිපදවන හවුස් ඔෆ් ක්ලීවා (house of Kleva) හි තවත් නිෂ්පාදනයක් බව ඔබ දන්නවාද. ක්ලීවා එජ් (Kleva Edge) මගින් ඔබට සීල් කරන ලද ටින් පහසුවෙන් විවෘත කරගත හැකියි. වර්තමානයේ අප භාවිතා කරන අහාර වැඩි වශයෙන් එන්නේ සීල් කරන ලද ටින් වලයි, එම නිසා උසස් තත්වයේ ටින් විවෘත කරන උපකරණයක් නිවසේ තිබීම ඉතා වැදගත් වනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, මෙය භාවිතය කාන්තාවන්ට පවා ආරක්ෂිතයි.
 ඔබ මීට පෙර ටින් විවෘත කිරීමට ගොස් නියපොතු වලට හානි වී, ඔබගේ අත පවා සීරි තිබනවද? එසේම එලෙස විවෘත කරන ටින් එකේ දාරය පිහියක් මෙන් තියුණුයි නේද? මින් පසු එම කරදර නැහැ. විසඳුම ක්ලීවා එජ් (Kleva Edge), එය ලොව ඇති විශිෂ්ටතම ටින් විවෘත කිරීමේ උපකරණයි!සම්පුර්ණ විස්තරය

ඇසුරුමේ ඇති දෑ 


● 1 x ක්ලීවා එජ් (Kleva Edge) ටින් විවෘත කිරීමේ උපකරණය


● 1 x උපදෙස් පත්රිකාවක්