සෙවීම
0
සාප්පු ට්රොලිය

Magic Mesh

  • විකිණීම Magic Mesh

  • විශේෂ මිල:

    Rs.2,499

    පැරණි මිල:

    Rs.3,999


මැජික් මෙෂ්(Magic Mesh) කියන්නේ මොකක්ද? 


මැජික් මෙෂ් (Magic Mesh) යනු සාමාන්ය දොරකට හෝ පැත්තට තල්ලු කරන දොරකට පහසුවෙන් ඇමිණිය හැකි මෙෂ් එකක්. මෙය සවි කිරීමට ඔබට වෘත්තියමය උදව් හෝ විශේෂිත උපකරණ අවශ්ය වන්නේ නැහැ. මෙය නිපදවා තිබෙන්නේ කල් පවත්නා සින්තටික් ද්රව්යයි. මෙහි වේල්ක්රෝ පටි සහ අධි බලැති කාන්දම් 18ක් තිබේ. එම කාන්දම් මගින් සෑම විටම මෙය වැසී තිබේ. ඔබට කිරීමට තිබෙන්නේ වෙල්ක්රෝ පටි මත ඇති ආරක්ෂිත ඇලවුම ගලවා එය ඔබගේ දොරේ දාර මත ඇලවීමයි. එය එතරම් පහසුයි!ඔබට පහත අවස්ථා සඳහා මැජික් මෙෂ් (Magic Mesh) භාවිතය වඩාත් ප්රයෝජනවත් වේවි.


- ඔබ කුඩා කෘමින්ගෙන් හෝ මදුරුවන්ගෙන් පිරි ප්රදේශයක ජිවත් වනවානම් 

- කෘමින් සඳහා ඇති ස්ථිර දොරක් දැමීමට අකමැති නම් 

- ඔබ සිටින්නේ කෘමින් සඳහා ඇති ස්ථිර දොරක් දැමිය නොහැකි කුලී නිවසක නම් 

- ඔබට නිතර දොර වැසීමට අමතක වනවානම් 

- ඔබ යමක් අතේ ඔසවාගෙන යන විට දොර ඇරීමට වැසීමට නොහැකිනම් 

- කුඩා දරුවන් නිතරම දොර වැසීම අමතක කරනවානම් 

- ඔබගේ සුරතල් සතුන් නිවාස තුලට සහ පිටට යන සෑම විටම දොර ඇරීම වැසීම වෙහෙසකරයි නම්

නිමාව


මැජික් මෙෂ් (Magic Mesh) කොටස් දෙකකින් පැමිණෙන අතර එම කොටස් දෙකේම ඇතුලත දාරයේ කාන්දම් ඇත. පිටත කෙළවර දොරට සවි වන අතර, ඇතුලත දාරය කිසිවෙකු ගමන් කරන විට එහා මෙහා වෙයි. මෙහි ඇති කාන්දම් බලය සහ ගුරුත්වාකර්ෂණය හේතුවෙන් ස්වයංක්රීයව වැසේ.