සෙවීම
0
සාප්පු ට්රොලිය

Melt N Slim

  • විකිණීම Melt N Slim

  • විශේෂ මිල:

    Rs.2,999

    පැරණි මිල:

    Rs.4,999

ටෙලිසීන් මෙල්ට් ඇන්ඩ් ස්ලිම් මෙල්ට් ඇන්ඩ් ස්ලිම් (Melt N Slim) නිර්මාණය කර ඇති රෙද්ද සම මත ස්පර්ශ වීම මගින් සිරුරේ උෂ්ණත්වය වැඩි කරමින් දහදිය දැමීම වැඩි කරයි. එමගින් ඔබගේ ව්‍යායාම වල ප්‍රතිපල වැඩි කරදෙයි. අඩු ව්‍යායාමයකින් වැඩි දහදියක්.ඕනෑම ඇඳුමක් සමගම ඇඳිය හැක  


ඔබට ඕනෑම ඇඳුමක් සමග මෙල්ට් ඇන්ඩ් ස්ලිම් (Melt N Slim) භාවිත කරන්න පුලුවන්, එහි ඇති රෙද්ද සම මත ස්පර්ශ වීම මගින් සිරුරේ උෂ්ණත්වය වැඩි කරමින් දහදිය දැමීම වැඩි කරයි. ඔබට දවසේ සාමන්‍ය ලෙස වැඩ පල කරන අවස්ථාවේදී පවා මෙය ඇඳිය හැකියි.ව්‍යායාම කාලය අඩු කරයිමෙහි භාවිත කර ඇති ස්මාර්ට් තාක්ෂණයෙන් යුතු රෙද්ද මගින් සමේ උෂ්ණත්වය වැඩි කරමින්, නිවසේදී, ව්‍යායාම කිරීමේදී, ඇවිදීමේදී, දිවීමේදී හෝ ඕනෑම කටයුත්තක් කරන විට දාඩිය දැමීම වැඩි කරයි. ඔබ කරන ඕනෑම කටයුත්තකදී මෙල්ට් ඇන්ඩ් ස්ලිම් (Melt N Slim) ඇඳ සිටිය හැක. භාවිත කිරීමෙන් පසු සෑම විටම සෝදන්න. සිනිදු රෙදි සෝදන සේදුම් කාරකයක් සමගින් සීතල වතුරෙන් සෝදන්න. මිරිකා වේලෙන්න හරින්න

ඔබගේ යහ පැවැත්ම වැඩි දියුණු කරයි 


ඔබට ඕනෑම ඇඳුමක් සමග මෙල්ට් ඇන්ඩ් ස්ලිම් (Melt N Slim) මෙය ව්‍යායාම කරන විටදී හෝ ඕනෑම කටයුත්තක් කරන විට භාවිතා කල හැකියි. මෙල්ට් ඇන්ඩ් ස්ලිම් (Melt N Slim) මගින් ඔබට 4 ගුණයක් වැඩිපුර දහඩිය දමමින් කැලරි 80%ක් දහනය කිරීම මගින් ඔබගේ සිරුරේ බර අඩු කරගත හැකියි. මෙල්ට් ඇන්ඩ් ස්ලිම්හි (Melt N Slim) ඇතුලත ස්ථරය සිරුරේ උෂ්ණත්වය වැඩි කරමින් දහඩිය දැමීම වේගවත් කරන අතර පිටත ස්ථරය දහඩිය හොදින් උරා ගනියි. එම නිසා ඇතුලතින් කෙතරම් දහඩිය දැම්මත් පිටින් ඒ බවක්වත් පෙන්නේ නැහැ.

ඉන, උදරය සහ කලවා සිහින් කරයි


මෙහි ඉතාමත් සුවපහසු, බරින් අඩු, අදෙනසුලු බව ඔබගේ ක්‍රියාකාරකම් වලට බාධාවක් නොකරයි. මෙමගින් ඔබගේ ඉන, කලවා හැඩ කිරීම ඉලක්ක කරයි. මෙහි සරල, හැඩකාර නිමාව නිසා ඔබගේ ජිම් එකට අඳින ඇඳුම් වලට පවා ගැලපේ. සාමන්‍ය ටී-ෂර්ට්, කලිසම් වලට යටින් පවා ඇඳිය හැක.