සෙවීම
0
සාප්පු ට්රොලිය

Nicer Dicer Plus

  • විකිණීම Nicer Dicer Plus

  • විශේෂ මිල:

    Rs.2,999

    පැරණි මිල:

    Rs.3,999


ඔබට අවශ්ය ඕනෑම හැඩයකට ළුණු, තක්කාලි සහ අනෙක් පළතුරු, එළවලු තප්පර ගණනකින් කපාගන්න. මෙමගින් ඔබට කැමති හැඩ 11කට අල කපාගන්නත් පුළුවන්.● එය පිරිසිදු කරනන්ත් ලේසි, එමගින් ඔබගේ අතට හානියක් සිදු වන්නේත් නැහැ.


● මෙහි ඔබට කෑම පිලිගන්වන්නත් පුළුවන්.

● ප්රවීණ සූපවේදියෙක් වගේ එළවලු කපන්නත් පුළුවන් 

● කැපුම් තල ඔබට නොමිලේම ලබා දෙනවා.

● ඔබට පොල්, ලෙමන්, චීස් සහ කැරට් උනත් ලේසියෙන් කපාගන්න පුළුවන්.

● ඔබට සම්පුර්ණ පළතුරක්ම හෝ එළවළුවක්ම මිනිත්තුවකට අඩු කාලයකදී කපාගන්න පුළුවන් විශේෂාංග


ඔබගේ නිවසටත් අදම මෙම මැජික් ඩයිසර් එක මිලදී ගන්න. මෙය ඔබගේ කුස්සියේ වැඩ ඉක්මන් කරන, කාර්යක්ෂම කරන අපූරු උපකරණයක් වේවි. මෙම උපකරණය සමග ඔබට මල්ටි චොපර් එකක්, එළවලු කපන තලයක් සහ පළතුරු පෙති කපන තලයක්ද ලැබේ. මෙම නයිසර් ඩයිසර් ප්ලස් (Nicer Dicer Plus) එක ඔබගේ කුස්සියට හොඳ එකතුවක් වේවි. එය කොළ සහ සුදු යන ප්රසන්න පාටවල් වලින් ලබාගත හැකියි. එය උසස් තත්වයේ, කල් පවතින පොලිප්රොපලින් (Polypropylene) වලින් නිමවා තිබේ.

ප්රයෝජන


මෙය එළවලු සහ පළතුරු කැපීම ඉතාමත් පහසු කරන ඕනෑම කුස්සියකට සුදුසු ඩයිසර් එකක්. මේ සමග එන විවිධාකාර තල 8ක් මගින් ඔබට ප්රවීණ සුපවෙදියෙක් මෙන් අවශ්ය ඕනෑම හැඩයකට, එළවලු පළතුරු කපාගන්න පුළුවන්.