සෙවීම
0
සාප්පු ට්රොලිය

Power Fit


  • Rs.39,999


ටෙලිසීන් පවර් ෆිට්


පවර් ෆිට්හි (Power Fit) ඇති විවිද මාන ක්රියාකාරකම්
මගින් මාංශපේශි සංකෝචනය තත්පරයට 50ක් දක්වා
වැඩි කරමින් ඔබගේ ව්‍යායාම කාර්යක්ෂමතාව
වේගවත් කරයි.


විවිධ දිශාවන්ට දිවයන වයිබ්රේෂන් තාක්ෂණය


පෙරළිකාර තාක්ෂණය සමග එක්හාසු වූ විශේෂිත දෝලනය වීම මගින්, බඩ, තට්ටම, කලව වැනි ලඟා වීමට අපහසු ප්රදේශ සඳහා ව්යායාම ලබාදීම ඉලක්ක කරයි. මෙමගින් මාංශපේශි තත්පරයට 50ස් වතාවක් දක්වා සංකෝචනය කරයි.


වේග සැකසුම් 99ක්


එක බොත්තමකින් ඔබටම ගැලපෙන සැකසුම් 99ක් සමගින් ගෙදරදීම ඇවිදීමට, වේගයෙන් ඇවිදීමට, දිවීමට පුළුවන්. පවර් ෆිට් (Power Fit) තරුණයින්ගේ සිට මහලු අය දක්වා විවිධ වයස් සීමාවන්ට සහ විවිධ ශාරීරික ශක්තීන් සඳහා උචිත වේ.


එහි ඇති පරිඝණක තිරය සහ දුරස්ථ පාලකය


ඔබගේ ප්රගතිය නිරීක්ෂණය කරමින්, ඔබට අවශ්ය පරිදි ව්යායාම ක්ෂණිකව වෙනස් කරගන්න. පවර් ෆිට් (Power Fit) දිනකට විනාඩි කීපයක් භාවිත කිරීමෙන් ඔබට ජිම් නොයාම බර අඩු කරගන්න පුළුවන්.


විශේෂ අංග සහ වාසි


එහි ඇති පරිඝණක තිරය සහ වෙලාව මැනගතහැකි කවුන්ටරය

සවි ශක්තිමත් අත් සහ උඩු කය සඳහා පවර් බෑන්ඩ් (power band)

ඔබගේ ව්‍යායාම සඳහා බාධා නොවී සැකසුම් වෙනස් කල හැකි දුරස්ථ පාලකය

වේග මට්ටම් 99 - ඔබගේ ව්යායාම ඔබට අවශ්ය ලෙස වෙනස් කරගන්න

අනෙකුත් අංග  
 

වේග මට්ටම්   -   1 සිට 99 දක්වා  

බර :15Kgs 

බර ධාරිතාව: 150Kgs 

තිරය : LED (කාලය :/ වේගය )

අඩිය : නොලිස්සන සුළු පාද තබන කොටස

200W & වෝල්ටියතාවය : 220V-240V ඒ / සී සංඛාතය : 50 / 60 Hz

පළල x උස x ගැඹුර (W x H x D): 680මිමි x 130මිමි x 400මිමි