සෙවීම
0
සාප්පු ට්රොලිය

Rock Gym

  • විකිණීම Rock Gym

  • විශේෂ මිල:

    Rs.24,999

    පැරණි මිල:

    Rs.28,999

රොක් ජිම් ඔබට ලබා දෙන දේ

රොක් ජිම් (Rock Gym) යනු ව්‍යායාම උපකරණ 6කින් කරන කාර්ය 1ක් උපකරණයකින් ලබාදෙන ව්‍යායාම උපකරණයකි. එමගින් ඔබට ඔබගේ ශරීරයේ මැදකොටසේ හැඩය ඔප්නම්වමින් ඔබගේ පහල උදරය, ඉහළ උදරය, ඉන දෙපස, පිට, උරහිස්, කලවා, අත් සහ පාද සඳහා ව්‍යායාම ලබා දේ.

 

උදරය සඳහා වූ ව්‍යායාම

අනෙකුත් සාමාන්‍ය ව්‍යායාම උපකරණ මෙන් නොව රොක් ජිම්(Rock Gym) අංශක 180ක් දක්වා නැවීමේ ඉඩක් ලබා දෙයි, එමගින් ඔබට නැවීම පහසු කරන අතරතුර ඔබගේ ව්‍යායාම වඩාත් කාර්යක්ෂමව සහ පහසුවෙන් කරගත හැකිවේ.

 

ද්විත්ව ප්‍රතිරෝදක පද්ධතිය

ද්විත්ව ප්‍රතිරෝදක පද්ධතිය මගින් ඔබගේ ව්‍යායාම දෙගුණයක් කරදෙමින් කාලය නාස්තිය අවම කරයි. රොක් ජිම්(Rock Gym) පහසුවෙන් නැවිය හැකි නිසා ඔබට එය භාවිත නොකරන විට පහසුවෙන් ගබඩා කර තබාගත හැක, එය වැඩි ඉඩක් භාවිතා නොකරයි.

 

පෙර සහ පසු

රොක් ජිම්හි (Rock Gym) ඇති ඉහළ ප්‍රතිරෝධක පවර් කෝඩ් (power cords)මගින් ඔබගේ ශරීරයේ ඉහළ කොටසට වෙනස්ම වූ ව්‍යායාම ලබා දෙන අතරතුර එමගින් පපු පෙදෙස, බයිසෙප්, ට්රයිසේප් සහ පිටුපස කොටසට කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. රොක් ජිම්(Rock Gym) පහසුවෙන් නැවිය හැකි නිසා ඔබට එය භාවිත නොකරන විට පහසුවෙන් ගබඩා කර තබාගත හැක, එය වැඩි ඉඩක් භාවිතා නොකරයි.

 

වෙනත් විස්තර

නිෂ්පාදනයේ ප්‍රමාණය -  W x D x H: 107 x 54 x 89 cm (3.51 ft x 1.77 ft x 2.91 ft)  /පළල x ගැඹුර x උස : 107 x 54 x 89 cm (3.51 ft x 1.77 ft x 2.91 ft) 
නිෂ්පාදනයේ බර - 11 Kg 
උපකරණයේ භාවිත කර ඇති ද්‍රව්‍ය ඝනකම ෆෝම් රෝලර් (Foam roller) සමග උසස් තත්වයේ ජිම් ඇලොයි ස්ටීල්(Gym alloy steel); වාඩිවන කොටස: PVC සහ PU ලෙදර් .