සෙවීම
0
සාප්පු ට්රොලිය

TBOOM


  • Rs.4,999

නවතම TBOOM කථිකයා

විශේෂාංග

● අයිෆෝන්, සැම්සුන්ග්, නිොකොබ්, බ්ලැක්බෙරි ඇතුලු කථිකයා මත ඕනෑම ජංගම දුරකථනයක් තබන්න.

● පැහැදිලි ශබ්දයක් ලබා ගන්න.

● බ්ලූටූත්, Wifi, සහ කේබල් අවශ්ය නොවේ.

● ඔබ යන ස්ථානයට යන්න, සැහැල්ලුවෙන් විවේක ගන්න, TBoom කථිකයා භුක්ති විඳින්න.