සෙවීම
0
සාප්පු ට්රොලිය

Super Bullet

  • විකිණීම Super Bullet

  • විශේෂ මිල:

    Rs.9,999

    පැරණි මිල:

    Rs.14,999


ටෙලිසීන් සුපර් බුලට් 


ටෙලිසීන් සුපර් බුලට් (Teleseen Super Bullet) කියන්නේ තවත් එක් සාමාන්ය කුස්සියේ භාවිත කරන උපකරණයක් නම් නෙමෙයි.සුපර් බුලට් (Super Bullet) මගින් ඔබට කපා ගන්න, බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න, අඹරා ගන්න, ලෙලි ගසාගන්න මෙන්ම තවත් බොහෝ දේ කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ හැම දේටම ගත වෙන්නේ තත්පර ගණනක් පමණයි. ටෙලිසීන් සුපර් බුලට් (Teleseen Super Bullet) එක මගින් ඔබට අවශ්ය කරන ඕනෑම දෙයක් තත්පර 10කටත් අඩු කාලයකින් ඔබට කර ගත හැකියි.උපාංග

ටෙලිසීන් සුපර් බුලට් අධි ශක්තියෙන් යුත් පහල කොටස x 1
කැපුම් තල x 2 - කතිර සහ පැතලි
බුලට් කප් x 2 - උස සහ මිටි
ටොප්ස් x 2 - ශේකර් සහ ස්ටීමර්
සීල් කල හැකි පියන් x 2
පාර්ටි කෝප්ප x 4
ටෙලිසීන් සුපර් බුලට් බ්ලෙන්ඩර්, වැස්ම සහිතව x 1
ටෙලිසීන් සුපර් බුලට් බිම පෙරනය x 1
කැඩුන පසු භාවිත කල හැකි රබර් බ්ලේඩ් x 4
තත්පර 10න් සාදා ගත හැකි කෑම වට්ටෝරු x 10 සහ අත් පොතක්
ඇසුරුම x 1
ඔබට පලතුරු බිම එකක් මෙන්ම ප්රෝටීන් බිමක් උනත් තත්පර ගණනකින් සාදා ගන්න පුළුවන්.

ටෙලිසීන් සුපර් බුලට් (Teleseen Super Bullet) මගින් තත්පර 7ක් වැනි කුඩා කාලයකදී පලතුරු බිම එකක් උනත් සාදා ගන්න පුළුවන්. ඔබට කිරීමට තිබෙන්නේ පලතුරු සහ අයිස් සහ බිම යුෂ හෝ කිරි ස්වල්පයක් දැමීම පමණයි. ඔබට තත්පර ගණනකින් පලතුරු බිමක රස බලන්න පුළුවන්. තත්පර 7න් උදැසන ආහාරයක් උනත් සාදා ගන්න ඔබට පුළුවන්.රසවත් කොක්ටේල් පාර්ටි මග් වලම සාදා ගන්න

ටෙලිසීන් සුපර් බුලට් (Teleseen Super Bullet) එකේ ඇති බ්ලෙන්ඩර් කරගත හැකි විශේෂාංගය මගින් ඔබට සාද සඳහා කොක්ටේල් උනත් නිවසේම සාදා ගන්න පුළුවන්. ඔබට අවශ්ය ෆ්රොසන් මාගරීටාස්, මිශ්ර පාන, පිනා කොලාඩාස් උනත් ඔබට සාදාගෙන එම භාජනයේම පිලිගන්වන්නත් පුළුවන්. ඔබට තත්පර 10ක් තිබෙනවානම්, සාදයක් දැමීම ඔබට අපහසු නැහැ.


සම්පුර්ණ විස්තරය


ඔබට ලැබෙන දෑ


● කැබලි 21කින් යුත් මැජික් බුලට් එකේ අඩංගු දෑ
● ටෙලිසීන් සුපර් බුලට් අධි ශක්තියෙන් යුත් පහල කොටස x 1
● කැපුම් තල x 2 - කතිර සහ පැතලි
● බුලට් කප් x 2 - උස සහ මිටි
● ටොප්ස් x 2 - ශේකර් සහ ස්ටීමර්
● සීල් කල හැකි පියන් x 2
● පාර්ටි කෝප්ප x 4
● ටෙලිසීන් සුපර් බුලට් බ්ලෙන්ඩර්, වැස්ම සහිතව x 1
● ටෙලිසීන් සුපර් බුලට් බිම පෙරනය x 1
● කැඩුන පසු භාවිත කල හැකි රබර් බ්ලේඩ් x 4
● තත්පර 10න් සාදා ගත හැකි කෑම වට්ටෝරු x 10 සහ අත් පොතක්
● ඇසුරුම x 1