සෙවීම
0
සාප්පු ට්රොලිය

Tobi Platinum


  • Rs.22,999

විස්තරයටෝබි ප්ලැටිනම්හි (Tobi Platinum) වැදගත් අංග ටෝබි ප්ලටිනම්හි(Tobi Platinum) හැඩය එහි පාවිච්චිය පහසු කරයි. මෙය සම්ප්රදායික මැදීමට වඩා පස්ගුණයක් වේගවත් වේ. මෙම භාණ්ඩය පාවිච්චිය සඳහා ඉතාමත් ප්රවේසම් සහිතයි. මෙය වඩාත් සුදුසු ආරක්ෂිත ක්රම අනුව නිර්මාණය කර ඇති නිසා ඔබට කරකරගැනීම, පිළිස්සීම් පිලිබඳ වද වීමට අවශ්ය නොවේ. ඔබට මෙය පාවිච්චි කිරීමට අවශ්ය ඕනෑම තැනක ඔබ සමඟ රැගෙන යා හැක. මෙමගින් ඇඳුම් එල්ලා තිබියදීම මැදගත හැක.
එහි ක්රියාකාරිත්වය

  


ටෝබි ප්ලැටිනම් (Tobi Platinum) වැඩිදියුණු කරනලද පාවිච්චයට ඉතාමත්ප්ර වේසම් සහිත හුමාල ඉස්තිරික්කයකි. ඔබට කිරීමට තිබෙන්නේ ටැංකියට වතුර පුරවා, දී ඇති වයර් කෝඩ් එකට විදුලිය සම්බන්ද කරන්න, මිනිත්තු කීපයකට පසු ඔබට ඔබගේ කමිස, ගවුම්, ජැකට්ටු, ජනෙල් රෙදි, රෙදි ඇතිරිලි සහ කුෂන් මැදීම පටන් ගත හැක. පහසුවෙන් එහා මෙහා කල හැකි වතුර පිරවූ කොටස මගින් හුමාලය සහිත බටය ආදාරකය මත රඳවා තැබීම පහසු කරයි. මෙහි ඇති නම්යශීලී බටය ඔබට මැදීමට අවශ්ය සියලුම මුලු සහ විවර සඳහා ළගාවීම පහසු කරයි.
උපාංග

ඔබ මෙම භාණ්ඩය මිලදීගත්විට ඔබට ප්රධාන උපකරණය සමග ඔබට අවශ්ය පරිදි දිග වෙනස් කල හැකි අදාරකයක්, රැගෙන යාමට පහසු වන උරහිස් පටියක්, වතුර පුරවන කොටසක්, ඇදුම් එල්ලනයක්, සහ තවත් පිරිසිදු කරන උපාංග දෙකක් ලැබේ.

ඔබට ලැබෙන වාසි

වියළි පිරිසිදුව පමණක් අවශ්ය රෙදි වර්ග සහ කුෂන් සඳහා මෙය ඉතාමත් උචිත තේරීමකි. ස්ටිමරය වතුර පමණක් භාවිතා කරයි. කිසිඳු හානිකර රසායන ද්රව්යක් හෝ එවැනි වෙනත් නිෂ්පාදන භාවිතා නොකරයි.


ප්රයෝජනටෝබි ප්ලැටිනම්(Tobi Platinum) මගින් එල්ලා තැබියදීම ඔබගේ ඇඳුම් මත ඇති රැලි ඉවත් කර ඇඳුමට නැවුම් බවක් ලබා දේ. මෙම භාණ්ඩය අතේ ගෙනයාහැකි අතර ඔබගේ නිවසේ ඇතුලත ඕනෑම තැනකට පහසුවෙන් ගෙනයාහැක. 


සම්පුර්ණ විස්තරය


● මාදිළි අංකය : 0402


● අයිතමයේ නම : ටෝබි ප්ලැටිනම් ස්ටීමර් (Tobi Platinum Steamer)


● විස්තරය : 110 - 240V, 50/60HZ, 1500W 


● වතුර ටැංකියේ ධාරිතාව 850ML 


● ටෝබි ස්ටීමරයක් (Tobi steamer)


● කුෂන් පිරිසිදු කරන උපාංගයක් 


● කෙස්,ලොම් වැනි දෑ ඉවත් කරන උපාංගයක් 


● ඉඩකඩ ඇති ගමන් බෑගයක් 


● වැඩිදියුණු කරන ලද ඇඳුම් එල්ලනයක් 


● ද්රව්ය : ABS, PP වගකීම් කාලය : 1 අවුරුද්දයි

ඇසුරුම:


● තෑගි පෙට්ටි ප්රමාණ : 41x27x43cm


● ප්රධාන කඩදාසි පෙට්ටියේ ප්රමාණය : 53.5x42.5x64cm


● පෙට්ටි ගණන : 4


● දළ බර/ශුද්ධ බර.:25/24kgs


● 20”ft: කැබලි 820 40”ft:කැබලි 1600 40”HQ:කැබලි 1920
නිතර අසනු ලබන ප්රශ්න


Q: මෙම භාණ්ඩයේ ඇති කොක්කෙන් ඇති ප්රයෝජනය මොකක්ද ? 

A: එල්ලනය හෝ කොක්ක භාණ්ඩය සමග ලැබන අතර එය ස්ටීමරයේ හිස කොටස(ඉහල කොටස) සහ ඇඳුම් දැඩිව රඳවා ගත හැක . Q: ස්ටීමරයේ උෂ්ණත්ව මට්ටම කුමක්ද? 

A: ටෝබි ස්ටීමරයේ(Tobi steamer) උපරිම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 90ක් දක්වා ඉහල යාමට සලස්වා ඇත.Q: ස්ටිමරය සඳහා සහතික කාලයක් තිබේද? 

A: මෙම භාණ්ඩය සඳහා මාස 3ක සහතික කාලයක් ඇත.