සෙවීම
0
සාප්පු ට්රොලිය

Easy Ice


  • Rs.69,999

විස්තරය
වතුර අඩු වූ විට ස්වයංක්රීයව ක්රියා විරහිත වීම මගින් වැඩි ආරක්ෂාවක් සලසයි. මෙමගින් ක්ෂණිකව අයිස් නිපදවන අතර, වතුර අඩු වූ විට ස්වයංක්රීයව ක්රියා විරහිත කරයි. නැවතත් වතුර දැමු විගසම ස්වයංක්රීයව ක්රියා ගැන්වෙයි. 
අප ගැනවිශේෂාංග ● ඉහල ක්රියාකාරීත්වයෙන් යුත් කූලින් කොම්ප්රෙසරය 


● එලිමන්ට්ස් 12කින් යුත් වාෂ්ප පද්ධතිය 


● එක් බෝත්ත්මකින් ක්රියා කර හැකි වීම.


● LED මගින් තොරතුරු පෙන්වීම 


● විශාල වතුර ටැංකිය සහ අයිස් ගබඩාව


● සුඛෝපභෝගී ABS ෂෙල් 


● ප්රමාණ 3ක අයිස් ලබා ගැනීමේ හැකියාව 


● වතුර අඩු වූ විට ස්වයංක්රීයව ක්රියා විරහිත වීම මගින් වැඩි ආරක්ෂාවක් සැලසීම 
සම්පුර්ණ විස්තරය


නිෂ්පාදනයේ තොරතුරු :

මාදිලි අංකය : HZB25

වෝල්ටීයතාවය(V) : 220V 

සහතිකය : CE 

ශක්තිය (W) : 160W

නිෂ්පාදනයේ අංකය : G314

නිෂ්පාදනයේ නම : ඊසි අයිස් (Easy Ice)

අයිස් වර්ගය : බුලට් අයිස්  

අයිස් කැටයේ ප්රමාණය : 26*36mm

අයිස් සෑදීමට ගත වන කාලය : මිනිත්තු 8 - 10 අතර 

එකවර ලැබෙන අයිස් ප්රමාණය : කැබලි 12ක් 

ගබඩාව : 1.8kg 

වතුර ලබා ගැනීම : ස්වයංක්රීයව

ශු. බ : 18kg