සෙවීම
0
සාප්පු ට්රොලිය

ProRay Tactical Flash Light

  • විකිණීම ProRay Tactical Flash Light

  • විශේෂ මිල:

    Rs.2,999

    පැරණි මිල:

    Rs.4,999

ප්රෝරේ ටැක්ටිකල් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් (ProRay Tactical Flashlight) කියන්නේ මොකක්ද? 


මෙය ඉතාමත් වැඩි ආලෝකයක් තිබෙන උසස් මට්ටමේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක්. එහි සැකසුම් කීපයක්ම තිබෙන අතර එයට පැය 50,000ක ආයු කාලයක් තිබෙනවා. මෙය හමුදා නිලධාරීන්, ගිනි නිවන බටයින් වගේම ,පොලිස් නිලධාරීන් භාවිත කරන එළිය තරම්ම දීප්තිමත්. මෙය දුරකට යොමු කලත් වැඩි එළියක් නිසා හොඳින් වටපිටාව බලාගන්න ඔබට පුළුවන්. මෙය සාදා තිබෙන්නේ “එයාක්රාෆ්ට් ඇලුමිනියම්” යන ලෝහයෙන්, එමගින් දුරදක්නයක වගේ පැහැදිලිව දුර පැහැදිලිව බලාගන්න පුළුවන්.ඒ වගේම ප්රෝරේ ටැක්ටිකල් ෆ්ලෑෂ් ලයිට්හි විවිද සැකසුම් 5ක් තිබෙනවා.


ප්රෝරේ ටැක්ටිකල් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් (ProRay Tactical Flashlight) එකේ පහත සඳහන් සියලුම විශේෂාංග තිබෙනවා.

● උසස් වර්ගයේ “එයාක්රාෆ්ට් ඇලුමිනියම්” වලින් නිපදවා තිබීම(මෙම ලෝහ වර්ගයම ගොල්ෆ් ක්ලබ් සහ පාපැදි ස්පෝක් වලටත් භාවිත කරනවා)

● දුරදක්නයක් මෙන් දුරක් පැහැදිලිව බලාගත හැකි වීම (1x සිට 200x දක්වා)

● සැකසුම් පහක් තිබීම (දීප්තිමත්, සාමාන්ය, අඩු, ස්ට්රොබ් සහ නිවී නිවී පත්තු වෙන)

● අලංකාර නිමාව සහ රැගෙන යාමේ පහසුව(ඔබගේ පර්ස් එකේ, නිදන ඇඳ ළඟ ඇති කුඩා මේසයේ හෝ ග්ලව් බොක්ස් එකේ වුවත් දැමිය හැකියි)
විශේෂාංග 


ප්රෝරේ (ProRay) එකේ මුහුණත වටේට ඇල වූ දාරයක් තිබෙනවා. එය භාවිතයෙන් ඔබට මග තොටේදී කවුරු හෝ කරදර කිරීමට තැත් කලොත් ඔබට එමගින් ඔබගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරගන්න පුළුවන්.

පළමු වරට ඔබේ ප්රෝරේ(ProRay) එක දකින විට ඔබට හිතේවි මෙයත් වෙළඳපොළේ ඇති සාමාන්ය ටෝච් එකක් වගේම නේද කියල. එය අනෙකුත් නිෂ්පාදන වලට සමාන ඇද වූ දාරයකින්, සමාන සැකසුම්, සහ සමාන නිමාවකින් යුතුයි. අපි හොඳින් බලමු අනෙකුත් උපාංග වලින් ප්රෝරේ(ProRay) වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියල. එය නිසැකවම ඔබ කරන වටිනා ආයෝජනයක් වේවි.