සෙවීම
0
සාප්පු ට්රොලිය

Solar Lamp


  • Rs.999


එහා මෙහා පහසුවෙන් ගෙන යා හැකි හිරු එළියෙන් චාර්ජ් කල හැකි ලාම්පුව
● හිරු එළියෙන් චාර්ජ් කල හැකියි. LED 6කින් යුක්තයි. ඔබට එළිමහනේ වුවද ගෙන යා හැකියි.


● මෙය පැය 100,000ක ආයු කාලයකින් යුක්තයි.


● මෙය ශක්තිය ඉතා අඩුවෙන් භාවිත කරන බැවින් ඔබට එළි මහනෙ වුවද භාවිත කල හැකියි.


● ශක්තිය භාවිතය අඩුයි. ශක්තිය ඉතිරි කරයි. මෙහි ඇති කොක්ක මගින් ඕනෑම තැනක එල්ලා තබන්න උනත් පුළුවන්.


● මින් පසු ඔබට කලුවර ගැන බය විය යුතු නැහැ.


විශේෂාංග මෙම ලාම්පුව ඔබ ආයෝජනය කරන වටිනා භාණ්ඩයක් වනවාට සැකයක් නැහැ.


මෙහි චාර්ජින් සැකසුම් කිහිපයක් තිබෙනවා : හිරු එළියෙන් / C ඇඩප්ටර් මගින් හෝ 3AA බැටරි මගින් (මෙය සමග බැටරි නොලැබේ)


ජංගම දුරකථන චාර්ජ් කිරීම සඳහා USB පොර්ට් එකක්.


අධි දීප්තිමත් LED 6ක් 


අඩු ශක්ති පරිභෝජනය, පැය 100,000ක ආයු කාලය


භාවිත කිරීමේ පහසුව, ඔබට කිරීමට ඇත්තේ හැන්ඩලය ඉහලට සහ පහලට කිරීම පමණි.
විශේෂතා 


- සුර්යශක්ති කෝෂ සහිත කොටස
- USB චාර්ජ් කරන කොටස
- විදුලියෙන් චාර්ජ් කාන කොටස
- ලාම්පුවේ ආරක්ෂාවට ඇති කොටස
- උසස් වර්ගයේ ප්ලාස්ටික් වැස්ම
සුර්යශක්ති කෝෂ සහිත කොටස

මළනොකන හැන්ඩලය

ලාම්පුවේ ආරක්ෂාවට ඇති කොටස

උසස් වර්ගයේ ප්ලාස්ටික් වැස්ම

ලිස්සා නොයන ස්පොන්ජ් කුෂන් එක

USB චාර්ජ් කරන කොටස

විදුලියෙන් චාර්ජ් කාන කොටස

චාර්ජ් වූ විට පෙන්වන බල්බය

එහා මෙහා පෙනෙන කොටස

බැටරි වැස්ම
ඉතාමත් දීප්තිමත් LED 6කින් සමන්විත මෙම ලාම්පුව ඔබට එළිමහනේ වුවත් ඕනෑම වෙලාවක භාවිතා කල හැකියි.


සම්පුර්ණ විස්තරය

තාක්ෂණික විස්තර  :


ලාම්පු වර්ගය : LED බල්බ


බර : 360g


එළිය : 60LM


බල්බ වර්ගය : 6 LED


බැටරි : 3 AA බැටරි (මෙය සමග බැටරි නොලැබේ)


ස්විච් : උඩ - පහළ කරන ස්විච් 


USB පොර්ට් එක : USB එක මගින් සම්බන්ධ වේ 


උස : 12.9 cm, විෂ්කම්භය : 8.8 cm


උපරිම උස : 18.8 cm (ක්රියගන්වා තිබියදී)


වටේ ඇති වැස්ම : ප්ලාස්ටික්


එළිමහනේ භාවිතය : කඳවුරු වලට 


බැටරි පෙන්නුම් කිරීම : චාර්ජ් වන විට නිවී නිවී පත්තුවේ 


හැන්ඩලය : මල නොකන නැවිය හැකි හැන්ඩලය 


චාර්ජ් කරන වයරය : මෙය සමග ලැබේ 


බර : බල්බ : 306g, චාර්ජ් කරන වයරය : 14g 


හැන්ඩලය සමග උස : 24.6 cm